PM1 Tracker – gör det osynliga synligt

PM1_tracker_pack

Camfil har varit vägledande i över  50 år, i strävan att hantera luftföroreningar och öka inomhusluftens kvalitet i meningen att göra ren luft till en mänsklig rättighet.

Precis som smutsigt vatten, är luftföroreningar osynliga och därför är vi oftast ovetande om hur bra eller dålig inomhusluften är.

Med vår nya innovativa PM1 Tracker, gör Camfil det osynliga synligt.  Nu, med den här handhållna enheten, får du möjlighet att se din inomhuslufts kvalitet inom några minuter.

Mätning:
HälsaAntalet partiklar (0,5-1µm) och PM1 värde visas i µg/m3
VälmåendeTemperatur och Relativ fuktighet
Air Cleaners and Air Purifiers
“att mäta är att veta –
kan du inte mäta,
kan du inte förbättra”
– Lord Kelvin

PM 1ndex
PM 1ndex är en unik vägledning till din inomhuslufts kvalitet,  IAQ, baserat på  Camfils  50 år av erfarenhet, vår Air Image mjukvara, WHO Guidelines och ISO16890.
Camfil har definnierat en luftkvalitetsindex som sträcker sig från 1 (Väldigt bra) till 5 (Väldigt dåligt).

PM 1ndex Air Quality PM1 (µg/m3) Typisk miljö
5 Väldigt dåligt > 8.3 Industri- eller ingen ventilation
4 Dålig ˂ 8.3 Dålig ventilation/filtrering eller ingen filtrering
3 Standard ˂ 3.9 Standard kontor
2 Bra ˂ 1.4 Bra ventilation och filtrering
1 Väldigt bra ˂ 0.60 Ren luft med luftrenare

Kontakta oss!

Hitta ditt lokala säljkontor på vår site