Take a Breath

Vi måste andas luft för att kunna leva.
Det är det allra första vi gör när vi föds

Ren luft är en mänsklig rättighet

Take a breath

Vi måste andas luft för att kunna leva. Det är det allra första vi gör när vi föds. Det är en instinkt hos oss, och vi förväntar oss förstås att luften är ren. Men vi ifrågasätter inte instinktivt kvaliteten på den luft som vi andas in.
Men under de senaste åren har forskare och media allt oftare rapporterat om sambandet mellan människors hälsa och dålig luftkvalitet.
Både nationella myndigheter och globala organisationer har tagit sig an problemet. Allteftersom påverkan på hälsa och ekonomi blir allt tydligare arbetar de med att skapa nya standarder och höja medvetenheten kring dessa frågor.
Det är vårt ansvar att stödja sådana här globala initiativ som gör det möjligt för oss att andas tryggt. Vår tanke med kampanjen ”Take a Breath” är att skapa intresse, tillhandahålla information och öka medvetenheten om luftföroreningar inomhus och utomhus.

Så ta ett djupt andetag och dyk in i luftkvalitetens värld med oss.

FAQ
Vanliga frågor och svar
Intressanta frågor som besvaras ingående men ändå lättbegripligt.
facts
Fakta
Läs mer om luftföroreningar och vilken påverkan de har på oss och våra verksamheter.
Airpollution
Luftföroreningar
Hälsoorganisationer runtom i världen säger att luftföroreningar och framför allt PM1 är ett allvarligt hot mot människors hälsa.
PM1 Tracker

Gör det osynliga synligt

PM1_tracker_pack

Camfil har varit vägledande i över  50 år, i strävan att hantera luftföroreningar och öka inomhusluftens kvalitet i meningen att göra ren luft till en mänsklig rättighet.

Precis som smutsigt vatten, är luftföroreningar osynliga och därför är vi oftast ovetande om hur bra eller dålig inomhusluften är.

Med vår nya innovativa PM1 Tracker, gör Camfil det osynliga synligt.  Nu, med den här handhållna enheten, får du möjlighet att se din inomhuslufts kvalitet inom några minuter.

Webinar

Luta dej tillbaka, ta ett andetag och deltag i vårt utbildningswebinar om ISO16890

Chris

ISO16890,  en ny  global standard för testning och klassificering av luftfilter godkändes nyligen för nära förestående publicering. Denna banbrytande utveckling kommer att ge betydande fördelar för designers, tillverkare, köpare och användare av luftfilter i ventilationssystem.

 • Aminimumof50

  Ett minimum på 50 % ePM1-filtreringseffektivitet

  En av de tydligaste fördelarna är att den nya metoden kräver att filtreringseffektiviteten måste mätas mot den minsta partikelfraktionen, PM1. Det är viktigt, för från medicinskt och vetenskapligt håll kommer allt fler rapporter om att det är PM1-fraktionen som är den skadligaste för människors hälsa. Camfil rekommenderar starkt att ePM1-klassade filter används för att minska luftföroreningarna inomhus och förbättra människors hälsa. Enligt testprotokollet ska filtreringseffektiviteten mätas både när filtret är oanvänt och sedan återigen när eventuell elektrostatisk laddning, som på konstgjord väg kan förbättra resultatet, har tagits bort från filtret. Båda resultaten måste överskrida 50 procents effektivitet för att filtret ska klassas som ePM1.
 • ultrafine

  Ultrafina metallpartiklar har hittats i den mänskliga hjärnan

  Den 6 September 2016 rapporterade forskare vid Lancaster, Oxford och Manchester universiteten om en möjlig koppling mellan ultrafina (<0,1 μm) metallpartiklar och uppkomsten av Alzheimers sjukdom. Detta efter att man har hittat metallpartiklar i den mänskliga hjärnan. Metallpartiklarna verkar ha utsatts för höga temperaturer (smält) och den misstänkta källan är dieselmotorutsläpp.
 • sickleave_infographics

  Färre sjukskrivningar med förbättrad luftkvalitet

  En förbättrad inomhusluftkvalitet minskade mängden sjukskrivningar med 39 % och kostnaderna med 44 %, enligt en studie i Australien.
 • indoors_infographics

  Vi tillbringar upp till 90 % av våra liv inomhus

  Vi tillbringar upp till 90 % av våra liv inomhus. Det innebär att luftföroreningar inomhus kan ha en stor påverkan på vår hälsa.ealth.
 • exhaustsSV

  Dieselavgaser innehåller miljarder av väldigt fina och skadliga partiklar

  Utsläppen från dieselavgaser har förändrats. För några år sedan kännetecknades dieselavgaser av svart sotig rök. Dagens stora framsteg inom motorteknik innebär att utsläppen från dieselmotorer verkar vara betydligt renare än tidigare, så till den grad att de nästan är omöjliga att upptäcka. Verkligheten ser dock annorlunda ut. Denna “rena luft“ innehåller miljarder skadliga ultrafina- och nanopartiklar, som alla är helt osynliga.
 • dartboard

  Förhindrar förvirring

  Den nya standarden ger viktiga fördelar för beställare och användare av luftfilter samt för luftfilterbranschen. Standarden är mer intuitiv; metoden för att testa filter och klassificeringssystemet ligger bättre i linje med de föroreningar som finns i världen.
 • hands

  Uppmuntrar global handel

  Den globala tillämpningen kommer att undanröja hinder för internationell handel. Vid större byggprojekt är det vanligt att ingenjörer, byggare och projektet befinner sig i olika länder.
 • Schoolchildren_infographics

  Bättre skolgång med bättre luft

  Skolbarn kan påverkas positivt av bättre inomhusluft och göra 13 % bättre ifrån sig på lästest.
 • 15kgSV

  Vi andas in upp till 15 kg luft om dagen

  Människor äter 1 kg mat varje dag, dricker 2,5 kg vätska och andas in upp till 15 kg luft per dag. Vi bryr oss om vad vi äter för mat och vad vi dricker för vatten, men vi tänker sällan på vad det är för luft vi andas.

Testa dina kunskaper

Hur mycket kan du om luftföroreningar?

trueorfalse_SV

Vanliga frågor och svar

Vilka är de vanligaste frågorna om PM1 och standarden ISO16890?

Vad är PM1 och hur påverkas kroppen

Läs om PM1-partiklar och den nya standarden ISO16890

Filmer

Ta en titt i videosektionen om du vill få mer information om PM1-partiklar och standarden ISO16890.

Läs och följ

Blogg och nyheter

Häng med i nyheterna om standarden ISO16890 och globala luftföreningar