PM1 Tracker – gør det usynlige synligt

PM1_tracker_pack

I over 50 år har Camfil vist vejen og stræbt efter at tackle luftforurening og forbedre den indendørs luftkvalitet i bestræbelserne på at gøre ren luft til en menneskeret.

I modsætning til snavset vand er luftforurening ikke synlig, og derfor er vi ofte uvidende om, hvor god eller dårlig vores indendørs luftkvalitet er.

Med den nye innovative PM1 Tracker gør Camfil det usynlige synligt. Med dette håndholdte måleinstrument vil du nu være i stand til at se din indendørs luftkvalitet inden for få minutter.

Måling af:
SundhedAntallet af partikler (0,5-1µm) og PM1 værdi i µg/m3
VelværeTemperatur og relativ luftfugtighed
Air Cleaners and Air Purifiers
“to measure is to know –
if you cannot measure it,
you cannot improve it”
– Lord Kelvin

PM 1ndex
PM 1ndex er en unik guide til din indendørs luftkvalitet, baseret på Camfils 50 års erfaring, fra vores Air Image software, WHO retningslinjer samt ISO16890.
Camfil har defineret et luftkvalitetsindeks, der spænder fra 1 (meget god) til 5 (meget dårlig).

PM 1ndex Luftkvalitet PM1 (µg/m3) Typisk miljø
5 meget dårlig > 8.30 Industriel eller ingen ventilation
4 Dårlig ˂ 8.30 Dårlig ventilation / filtrering eller ingen filtration
3 Standard ˂ 3.90 Standard kontor
2 God ˂ 1.40 God ventilation og filtrering
1 Meget god ˂ 0.60 Ren luft med luftrenser

Kontakt os for at høre mere!

Øst: 4914 4433
Vest: 8675 5533
sales@camfil.com